O firmie

Firma bazuje na gruntownych podstawach inżynierskich
właściwych absolwentowi Politechniki Łódzkiej. Działalność firmy
opiera się na projektowaniu, modelowaniu oraz wykonywaniu
elementów na drukarkach 3D. Głównym elementem współpracy
jest ustalenie z Klientem zakresu prac, w których skład będzie
wchodzić modelowanie trójwymiarowych przedmiotów, wycena
usługi, pomoc przy doborze materiału oraz wydruk i obróbka detalu.